ÇFARË ËSHTË ?

Lëndë organike me origjinë bimore të disponueshme të gatshme nga bima.

PËR ÇFARË SHËRBEN ?

Produkt i përdorur në Bujqësi Organike në përputhje me Rregulloren e Këshillit (KE) Nr. 834/2017. 28 qershor 2007.

ÇERTIFIKIME