KARAKTERISTIKAT

Lënda vepruese: Glyphosate
PËRMBAJTJA: Glyphosate: 36%
Lëndë ndihmëse: 64%
Numri i regjistrimit: AL: 177/23.04.2003
KS: 103-0778-11-2007/10.03.2007
Formulimi: Koncentrat i tretshëm

  • Herbicid sistemik,jo selektiv,për luftimin e të gjitha barërave të këqia një e shumëvjeçare