ÇFARË ËSHTË ?

Stimulues rrënjor me veprim të shpejtë me acideve qetësuese Komponime bioaktive organike (acide organike, vitamina, oligosakaride, etj.) Për aplikime shumë qëllimeshe dhe shumëplanëshe.

PËR ÇFARË SHËRBEN ?

Ai forcon zhvillimin e sistemit rrënjor duke rritur numrin e qimeve rrënjësore, duke përmirësuar statusin ushqyes të bimëve. Efekt anti-stres dhe detoksifikues. Ai rrit popullsinë e mikroorganizmave të dobishëm të tokës. Përmirëson strukturën e tokës në zonën e ndikimit të rrënjës. Produkti që do të përdoret në Bujqësia Organike në përputhje me Rregulloren e Këshillit (KE) Nr. 834/2017 të 28 Qershorit 2007.

ÇERTIFIKIME