ÇFARË ËSHTË ?

PËR ÇFARË SHËRBEN ?

Zgjidhja e lëngshme e zinkut dhe manganit për parandalimin dhe korrigjimin e mangësive.