ÇFARË ËSHTË ?

Korrektori i mungesës së bakrit bazuar në bakër të kompleksuar me acid glukonik. Potencon thithjen e bakrit dhe shkëmbimin e tij në uzinë.

PËR ÇFARË SHËRBEN ?

Formulimi i lëngshëm i bakrit i kompleksuar me acide organike me peshë të ulët molekulare, gjë që përmirëson thithjen dhe shndërrimin e bakrit në bimë me të njëjtën stabilitet si chelates EDTA. Bakri aktivizon një mori enzimesh, stabilizon klorofilin, merr pjesë në metabolizmin e proteinave dhe karbohidrateve dhe në fiksimin e azotit atmosferik. Produkt i përdorur në bujqësi organike në përputhje me Rregulloren (KE) Nr. 834/2017 të Këshillit. 28 qershor 2007.

ÇERTIFIKIME