ÇFARË ËSHTË ?

Burim i përqendruar i fosforit dhe kaliumit.

controlphyt-pk

PËR ÇFARË SHËRBEN ?