ÇFARË ËSHTË ?

Korrigjuesi i mangësive të silikonit dhe kaliumit në ekuilibër pa klorur, nitrate dhe sulfate me përqendrim të lartë në silikon.

PËR ÇFARË SHËRBEN ?

Siliconi është një lëndë ushqyese e nevojshme për bimën e cila rrit rezistencën ndaj streseve abiotike (thatësira, të ftohtit), përmirëson rezistencën e shtratit, zvogëlon toksicitetin ndaj metaleve të rënda dhe aktivizon transportin fosfor duke optimizuar thithjen e tij.