Periudha e vegjetacionit 90 -100 dite(vere), 110 – 120 dite (dimer)

Koke mesatarishtte rrumbullaket, me peshe mesatare e kokes 1.5 kg.

Cilesi e brendshme e shkelqyer.

Ruan cilesine e vet te larte dhe pas vjeljes.

Pamje te bukur, terheqese dhe njihet ndryshe si koklakra e vogel e kuqe.

Kultivohet  dhe jep prodhim te jashtezakonshem.