KARAKTERISTIKAT

Lënda vepruese: Chlorothalonil
PËRMBAJTJA: Chlorothalonil:72%
Lëndë ndihmëse: 28%
Numri i regjistrimit: AL: 33/2-08.10.2010
KS: 093-0743-11-2007/06.03.2007
Formulimi: Suspension i koncentruar

  • Fungicid kontakti me veprim parambrojtës