KARAKTERISTIKAT

Lënda vepruese: Metalaxyl–M & Folpet
PËRMBAJTJA:
- Metalaxyl-M: 5%
- Folpet: 40%
Lëndë ndihmëse: 55%
Numri i regjistrimit: AL: 27/ 24.05.2004
KS: 106-0970-11-2007/27.03.2007
Formulimi: Granula të dispergueshme në ujë

  • Fungicid sistemik, me veprim parambrojës dhe shërues, specifik për kontrollin e vrugut të hardhisë