KARAKTERISTIKAT

Lënda vepruese: Metalaxyl–M & Oksiklorur Bakri
PËRMBAJTJA: Metalaxyl-M: 2.5%
Bakër: 40%
Lëndë ndihmëse: 57.5%
Numri i regjistrimit: AL: 120/1,16.07.2010.
KS: 087-0727-11-2007/05.03.2007
Formulimi: Pluhur i lagshëm

  • Fungicid specifik, sistemi dhe kontakti per kontrollin e vrugjeve.