KARAKTERISTIKAT

Lënda vepruese: Difenoconazole
PËRMBAJTJA: Difenoconazole 25%
Lëndë ndihmëse 75%
Numri i regjistrimit: AL: 113/1-14.11.2008
KS: 090-0740-11-2007/06.03.2007
Formulimi: Koncentrat i emulsionueshëm

  • Fungicid specifik për çrrënjosjen e kromës, hirit etj.