KARAKTERISTIKAT

Lënda vepruese: Fludioxonil & Cyprodinil
PËRMBAJTJA:
- Fludioxonil: 25%
- Cyprodinil: 37,5%
Lëndë ndihmëse: 37,5%
Numri i regjistrimit: AL: 274/ 08.10.2010
KS: 045-3952-2011/27.09.2011
Formulimi: Granula të dispergueshme në ujë

  • Fungicid specifik për kontrololin e kalbëzimit gri