KARAKTERISTIKAT

Lënda vepruese: Squfur
PËRMBAJTJA: Squfur: 80%
Lëndë ndihmëse: 20%
Numri i regjistrimit: 152/1-14.11.2008
Formulimi: Granula të dispergueshme në ujë

  • Fungicid kontakti me veprim parambrojtës