KARAKTERISTIKAT

Lënda vepruese: Pirimiphos methyl
PËRMBAJTJA: Pirimiphos methyl: 50%
Lëndë ndihmëse: 50%
Numri i regjistrimit: AL: 5/2-14.11.2008
KS: 100-0771-11-2007/10.03.2007
Formulimi: Koncentrat i emulsionueshëm.

  • Insekticid që vepron në mënyrë të shpejtë nëpërmjet kontaktit dhe avujve