KARAKTERISTIKAT

Lënda vepruese: Lufenuron
PËRMBAJTJA: Lufenuron: 5%
Lëndë ndihmëse: 95%
Numri i regjistrimit: AL: 163/1-21.11.2007
KS: 025-117-2010/26.04.2010
Formulimi: Koncentrat i emulsionueshëm.

  • Insekticid specifik, translaminar për kontrollin e tenjes së domates dhe larvave të lepidoptereve