ÇFARË ËSHTË ?

Është një biostimulant shumë i plotë i bazuar në L-aminoacide, vitamina dhe oligosakaride të marra nga substrate me origjinë bimore, të rekomanduara për të gjitha llojet e kultivimit.

PËR ÇFARË SHËRBEN ?

Tecamin Max është një nga biostimuluesit tanë kryesorë të bazuar në aminoacidet kryesore për të rritur efikasitetin e përdorimit të azotit dhe për të optimizuar metabolizmin e përgjithshëm të bimëve duke përmirësuar prodhimin e të korrave. Përveç kësaj, është një mbrojtje e shkëlqyeshme kundër të gjitha llojeve të situatave stresi abiotik. Produkt i përdorur në bujqësi organike në përputhje me Rregulloren (KE) Nr. 834/2017 të Këshillit. 28 qershor 2007.

ÇERTIFIKIME