ÇFARË ËSHTË ?

Rrënjëzimi organik shumë i pasur në substanca të shumta të dobishme për të stimuluar rritjen e shpejtë të rrënjëve, siç janë aminoacidet, vitaminat, mikro elementet dhe ekstraktet e perimeve, etj.

PËR ÇFARË SHËRBEN ?

Fuqi e lartë rrënjësore. Formuluar posaçërisht për të promovuar shumimin e fidanëve në çerdhe dhe një shërim të shpejtë pas transplantimit. Stimulon zhvillimin e qimeve rrënjësore absorbuese. Produkt i përdorur në bujqësi organike në përputhje me Rregulloren (KE) Nr. 834/2017 të Këshillit. 28 qershor 2007. Produkt i përdorur në Bujqësi Ekologjike sipas Rregulloreve Kombëtare të USDA Programi Organik (NOP).

ÇERTIFIKIME