MËNYRA E PËRDORIMIT

TRAJTIME NGA TOKA. Që të thithet sa më mire TECAMIN RAIZ duhet të vendoset në shtresën e tokës ku ndodhet sistemi rrënjor. Përdoret si plotësues në të gjitha programet e plehrimeve. Mund të përdoret nëpërmjet ujitjes së fidanave, ujitjes me pika, ose hidroplehrimit. Doza e përdorimit varet nga tipi i tokës dhe nga kultura bujqësore.

  • Biostimulant për zhvillimin e sistemit rrënjor
  • Përmirëson aftësinë mbirëse
  • Përmirëson qëndrueshmërinë e bimëve
  • Nxit zhvillimin e rrënjëzave dhe të qimeve thithëse
  • Përmban mikroelementë ushqyes në gjëndje xheli