ÇFARË ËSHTË ?

Parandalimi dhe korrigjimi i mangësive të boronit.

PËR ÇFARË SHËRBEN ?

Ai favorizon prodhimin e polenit dhe fekondimit. Lehtëson transportin e sheqernave dhe është i përfshirë në zgjatjen e qelizave.