ÇFARË ËSHTË ?

Parandalimi dhe korrigjimi i mangësive të kalciumit dhe boronit.

PËR ÇFARË SHËRBEN ?

Konsistenca e përmirësuar dhe cilësia pas korrjes. Zvogëlon tendencën e plasaritjes së frutave. Kontrolli i fiziopative që lidhen me mungesën e kalciumit. Përmirëson shndërrimin e kalciumit në bimë.